Lisa ennast COVID vaktsineerimise ootejärjekorda

Täida all olev vorm ja vajuta “Lisa järjekorda”

LOE LÄBI ENNE VORMI TÄITMIST!

Juhuks, kui ootamatult jääb üle mõni vaktsiinidoos meie vaktsineerimispäevadel (ja et doos raisku ei läheks), avab Tallinna Perearstikeskus ootenimekirja inimestele, kes kindlasti soovivad saada vaktsiini COVID-19 vastu.

Ootenimekirja lisame inimese, kes:
1. on vanuses 16 või enam
2. kuulub Tallinna Perearstikeskuse perearstide nimistusse
3. on suuteline reageerima vaktsineerimiskutsele 1, maksimaalselt 2 tunni jooksul (sh nädalavahetusel).
4. ei ole covid-19 infektsiooni läbi põdenud

Nimekirja võite lisada ka oma pereliikmeid eeldusel, et nad on vaktsineerimisega nõus ja täidetud on ülaltoodud kriteeriumid.

Lisaks arvestage sellega, et üle 70 aastaseid on kõik ka juba Haigekassa poolt meie riskirühmades kirjas, ja kutsume teid kõiki kindlasti ka ise!

Vaktsineerimisele kutsumisel eelistame inimesi, kes kuuluvad COVID-19 riskirühma:
1. vanus > 55 aasta
2. südame-veresoonkonna haigus (kõrge vererõhk jms)
3. hingamisteede haigused (astma, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus jne.)
4. vähktõbi
5. diabeet
6. muud immuunsüsteemi nõrgestavad kroonilised haigused või ravimid

4 + 0 = ?