Laste ja noorukite vene keelne kliiniline psühholoog

Lena Leviandi vastuvõtud toimuvad:

Haabersti  Tervisekeskuses kabinet 417

E 10:00 – 18:00

T 08:00 – 16:00

K 08:00 – 16:00

N 10:00 – 18:00

R 08:00 – 16:00

kliinilise psühholoogi töö on suunatud  psüühika- , käitumishäirete diagnostika ja raviga.  Psühholoogi kontsultatsioon keskendub arengulisele, emotsionaalsele, isiksuslikele, sotsiaalsetele ja hariduslikele teemadele.

Soovitame kliinilise psühholoogi poole pöörduda, kui lapsel või noorukil esinevad:

  • Meeleolumuutused
  • Ärevus, erinevad hirmud
  • Uute olukordadega kohanemine
  • Käitumishäired
  • Suhtlemisraskused nii eakaaslastega kui ka pereliikmetega
  • Õpiraskused

Kliinilise psühholoogi kontsultatsioon hõlmab lastevanematega koos probleemi määratlemist, lastega kontakti loomist, lapse emotsionaalse seisundi hindamist, soovituste andmist ja tagasisidet lastevanematele või tema esindajale.

Lena Leviandi kontsultatsioonid ( vene keeles) toimuvad järgmistele vanusegruppidele:

  • 0-3 aastased – kontsultatsioonid ainult vanematele
  • 4-16 aastased – esimene kontsultatsioon ainult lastevanematele või nende esindajatele.  Järgmised kohtumised individuaalsed ( saatja ootab fuajees)
  • 16-21 aastased – Nooruki soovil võivad konsultatsioonil osaleda lapsevanemad või nende esindaja.

Vastuvõtud toimuvad ainult saatekirja alusel. Perearsti saatekirjaga TEENUS ON TASUTA!

KLIINILISE PSÜHHOLOOGI VASTUVÕTULE TULLES (väljaspoolt meie nimistuid) PALUME KAASA VÕTTA SAATEKIRI PABERKANDJAL!